Disclaimer

Door deze website te bezoeken of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Disclaimer website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en wordt ook met dat doel opgenomen. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Midwaste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Midwaste garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij is van virussen. Midwaste wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Op de website van Midwaste staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Midwaste niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Midwaste. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden, openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Midwaste. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer e-mail                                                  

De informatie verzonden per e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van de informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.

Indien u een e-mail van Midwaste onterecht ontvangt, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de informatie aan derden niet toegestaan. Wij verzoeken u op kortst mogelijke termijn contact op te nemen met de verzender en het e-mail bericht te vernietigen.

Midwaste staat niet in voor de juistheid of de volledigheid van de in of met het e-mail bericht verstuurde informatie. Midwaste accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die gerelateerd is aan gegevens en/of documenten welke per e-mail worden verzonden. Namens Midwaste verzonden e-mails bevatten geen rechtshandelingen en kunnen ook niet als zodanig worden opgevat of geconstrueerd.

Midwaste gaat geen overeenkomsten per e-mail aan.