De kracht van de coöperatie afbeelding

De kracht van de coöperatie

Gezamenlijke slagkracht om in de markt te opereren.
Meer info
Onze leden afbeelding

Onze leden

Dertien regionale afval- en reinigingsbedrijven.
Meer info
Grondstoffen afbeelding

Grondstoffen

Afval omzetten naar grondstof en duurzame producten.

Meer info
Inkoop afbeelding

Inkoop

Effectieve en efficiënte collectieve inkoop.
Meer info
 • Meerlanden afbeelding

  Meerlanden
  Meerlanden zet zich in voor een duurzaam afval- en grondstoffenbeheer en een duurzaam beheer van de openbare ruimte. We ontwikkelen ons als grondstoffenregisseur in de keten. Het samenwerken met gemeenten en private partijen wordt door hen positief gewaardeerd en we dragen bij aan maatschappelijke en sociale doelstellingen.

  "Voor het creëren van een circulaire economie is samenwerking van essentieel belang. Samen met Midwaste zetten wij ons in om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen."

 • Bat afbeelding

  Bat
  Het Brabants Afval Team (BAT) is een betrouwbare en integere partner die gaat voor een langdurige relatie, die thuis is in het Brabantse land en een duurzaam en compleet pakket levert. En we dragen bij aan de economische groei in de regio door het bieden van werkgelegenheid, ook aan mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

  "Midwaste is een coöperatieve vereniging die de leden ontzorgt."

 • Gemeente Oss afbeelding

  Gemeente Oss
  90.000 inwoners, 23 kernen, 40 km groene Maasoever en Maashorst heide. "Dorp aan de rivier" Lith, vestingstadjes Ravenstein en Megen. 5500 bedrijven, 40.000 werknemers, vernieuwende industrie; van margarine, worst en pil tot agrifood en life sciences.
  Eigenzinnige regiostad, fair trade, kans voor talent; goed leven, werken en ontspannen: dat is Oss!

  "Bij circulaire economie geldt voor Midwaste en haar leden ‘geen woorden, maar daden’."

 • ACV afbeelding
  ACV: Vanzelfsprekend in de buurt!
  Waar u zich thuis voelt, zijn wij in de buurt. Als vanzelfsprekend halen we uw afval op en houden we uw omgeving schoon en begaanbaar. Met een doordacht pakket van samenhangende diensten. Dat doen we samen met u. Want samen bereiken we meer.

  "Midwaste voegt landelijke kracht toe aan onze regionale focus!"
 • Dar afbeelding

  Dar, en 't is weer fris!
  De missie van Dar is "Samen creatief naar een schone circulaire leefomgeving door duurzaam afval en ruimtebeheer". In de ogen van Dar draagt een circulaire leefomgeving bij tot het realiseren van de schoonste en meest frisse regio van Nederland. De missie vraag bovendien om een uitstekende organisatie en uitvoering van taken binnen MVO-kaders. Ook richt de missie zich op service voor en participatie met de inwoners van de Dar-gemeenten.

  "Voor het behalen van onze doelen is samenwerking essentieel. In onze regio met onze gemeenten, Midwaste partners en andere stakeholders. Alleen zo zijn we in staat om in verbinding (maatschappelijke) waarde te creëren."

 • Avalex afbeelding
  Avalex

  Avalex is de partner van haar gemeenten in de uitvoering van afvalinzameling en duurzame inzet van grondstoffen, op milieubewuste en maatschappelijke manier. Met als doel een afvalloze regio door waardevolle inzet en (her)gebruik van grondstoffen.

 • Omrin afbeelding
  Omrin
  Duurzaamheid is het leidende principe voor het nutsgeörienteerde Omrin bij haar dienstverlening op het gebied van afvalinzameling, recycling, afvalbe- en verwerking en het beheer van de openbare ruimte.

  "De kracht van Midwaste ligt in het creëren van meerwaarde door samenwerking. Samen zijn we in staat een circulaire economie te bouwen wat ieder van ons afzonderlijk niet zou lukken."
 • Buha afbeelding
  Buha

  Buha zamelt al meer dan 50 jaar afval in voor de gemeente Doetinchem, de enige gemeente in regio Achterhoek met een eigen inzamelbedrijf. Buha staat voor een hoge servicegraad, grote bereikbaarheid en flexibiliteit. Dit bereiken wij door een krachtige kennis- en uitvoeringspartner te zijn, die midden in de samenleving staat en op betaalbare, duurzame en sociale wijze werkt.

  “Voor Buha geldt dat de samenwerking met Midwaste leidt tot een verbetering van de efficiency van de afvalverwerking en een verhoging van de kennis van afval in de breedte.”

 • Irado afbeelding

  Irado
  Irado verzorgt het beheer van de openbare ruimte en staat voor duurzaam afvalbeheer. We zijn ervan overtuigd dat (zwerf)afval te voorkomen, herbruikbaar of recyclebaar is. Met voorlichtingscampagnes, educatieprogramma’s en samenwerkingsverbanden proberen we dit bewustwordingsproces bij gemeenten, inwoners en bedrijven te vergroten.

  "Als één van de grondleggers van Midwaste zijn we overtuigd van haar toegevoegde waarde. We kunnen een toegankelijk en herkenbaar regionaal bedrijf zijn, waarbij we door Midwaste toegang hebben tot kennisdeling en de marktmacht hebben als een landelijke speler."

 • Afvalservice Gemeente Breda afbeelding

  Afvalservice Gemeente Breda
  Afvalservice heeft als visie zich als gemeentelijke dienstverlener, op het gebied van kwaliteit en service, te onderscheiden van andere inzamelingsbedrijven. Om een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving zet Afvalservice zich, samen met de regio, in om zo veel als mogelijk grondstoffen (afvalstoffen) gescheiden in te (laten) zamelen en deze verantwoord en duurzaam te laten verwerken. Het streven is om dit zo milieuvriendelijk en bedrijfseconomisch verantwoord te doen, waarbij de behoeften van de klant centraal staan.

  "De samenwerking binnen Midwaste is belangrijk om onze doelen te bereiken."

 • Saver afbeelding

  Saver gaat graag SAMEN aan de Bak!
  Want alleen kunnen we het niet. Met behulp van Midwaste werken we samen met gelijkgestemden in een groot deel van Nederland. En houden we allemaal hetzelfde doel voor ogen: een schone leefomgeving. In de hoop dat de rest van de wereld mee gaat doen.

 • Cure afvalbeheer afbeelding
  Cure afvalbeheer
  Cure afvalbeheer is een gemeenschappelijk regeling van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard op het gebied van afvalbeheer. Deze gemeenten hebben het beheer van het huishoudelijk afval overgedragen aan Cure. Cure wil voorop lopen op het gebied van hergebruik, techniek en dienstverlening, waarbij klantgerichtheid en goed werkgeverschap centraal staan.

  "Cure Afvalbeheer gaat voor 100% afvalscheiding en rekent op de expertise van Midwaste."
 • Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch afbeelding

  Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch
  Naast het zo goed en efficiënt mogelijk uitvoeren van de zorgtaak van de gemeente ’s-Hertogenbosch streeft de Afvalstoffendienst naar schaalvergroting in de regio. Dit door de samenwerking met andere gemeenten op te zoeken en deel te nemen aan samenwerkingsverbanden zoals Midwaste.

  "De coöperatieve samenwerking  Midwaste past uitstekend bij de kernwaarden van de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch (lokaal, duurzaam en betrouwbaar)."

De 4 pijlers van onze vereniging zijn:

Circulaire economie afbeelding

Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat geen afval. Afval wordt gescheiden ingezameld en na bewerking gebruikt als nieuwe grondstof.
Social Return afbeelding

Social Return

Ons doel is om mensen met een afstand tot de afvalmarkt in te zetten in het arbeidsproces bij de leden.

Kennis delen afbeelding

Kennis delen

Het delen en bundelen van kennis is onze grote kracht. We ondersteunen onze leden op het gebied van inkoop, logistiek en organisatievraagstukken.

Efficiency door samenwerking afbeelding

Efficiency door samenwerking

Ons bestaansrecht is het realiseren van efficiency voor onze leden door schaalgrootte en krachtenbundeling.

De kracht van de coöperatie