Nieuwe sorteercapaciteit plastic verpakkingen in Nederland

Aanbesteding Combinatie Oost, HVC en Midwaste gegund aan SUEZ en Tönsmeier
Combinatie Oost, HVC en Midwaste hebben de gezamenlijke aanbesteding voor de sortering van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken gegund aan SUEZ en Tönsmeier. De aanbesteding geldt voor vier jaar, met daarbij de optie op nog eens vier jaar verlenging. De tender viel uiteen in twee percelen van elk ongeveer 45 kiloton. Met deze gunning wordt bestaande sorteercapaciteit benut, maar wordt ook nieuwe gerealiseerd.

Extra sorteercapaciteit in Nederland
Door de sterke groei van brongescheiden plastic verpakkingen, blik en drinkpakken is er sprake van een tekort aan sorteercapaciteit in Nederland. Doel van de aanbesteding voor Combinatie Oost, HVC en Midwaste was om nieuwe sorteercapaciteit vast te leggen. Doordat we het volume van deze drie partijen kunnen bundelen, is zekerheid geboden aan partijen die nieuwe sorteerinstallaties willen bouwen.
Tönsmeier heeft zich met het winnen van de aanbesteding verbonden aan het bouwen van een nieuwe sorteerinstallatie in Zwolle. Met deze nieuwe installatie in Zwolle èn de recent in gebruik genomen KSI (kunststofsorteerinstallatie) van Omrin, HVC en Midwaste in Heerenveen, is de capaciteit voor sortering van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken in Nederland flink uitgebreid. Dit alles zorgt voor een betere recycling van plastic verpakkingen. We zijn hierdoor steeds beter in staat om de hele kunststofketen, van inzamelen, sorteren tot en met recycling te organiseren.

Combinatie Oost wordt gevormd door Rova, Circulus-Berkel, AVU, Area en GAD.

« Overzicht