Afvalscheidings-
wijzer

Wat hoort in welke afvalbak? Kijk voor een snelle beoordeling op de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal.

Naar Afvalscheidingswijzer