Regisseur in de keten

Midwaste is een coöperatieve vereniging van veertien regionale afval- en reinigingsbedrijven. Samen dragen wij bij aan een circulaire economie, met als doel een substantiële bijdrage te leveren aan de VANG-doelstellingen en mate van hergebruik.

 

Over midwaste

We verbinden, om samen impact te maken op circulariteit.

We geloven in de kracht van netwerk, de kracht van schaalgrootte.

We zijn een coöperatie met een duidelijke missie.

Een missie die we alleen samen kunnen volbrengen.

 

Door verbinding te faciliteren in de afvalketen, openen we mogelijkheden.

Mogelijkheden die zorgen voor zekerheid.

Zekerheid op de korte termijn, maar vooral ook voor de toekomst.

Dat doen we voor onze leden. Want wij zijn onze leden, en zij zijn Midwaste.

 

Midwaste.

Samen maken we het verschil.

De kracht van de coöperatie

De kracht van Midwaste ligt in onze netwerkrol, waarbij wij de verbinder zijn van onze leden en samenwerkingspartners. Dienstafnemers en strategische partners spelen een belangrijke rol. Dienstafnemers kunnen leden, maar ook externe partijen zijn, zolang dit in het belang is van de leden.

 

Door kennis te delen en nieuwe dienstafnemers te laten aansluiten, creëren we schaalgrootte en vergroten we de bijdrage die we kunnen leveren aan een circulaire economie.

Kennis van morgen

Bekijk alle nieuwsberichten