Projecten

Om de gewaagde doelen te behalen, stellen we ieder jaar concrete doelstellingen vast. Deze doelstellingen willen we bereiken door verschillende projecten uit te voeren binnen onze kernproposities. Zo brengen we onze missie tot stand en dragen we bij aan de verbetering van circulariteit.

Binnen onze vijf kernproposities – regisseur in de keten, inkoop, innovatie, informatievoorziening en netwerk – voeren we verschillende projecten uit om onze missie tot stand te brengen. Aan de hand van een aantal concrete projecten met bijbehorende doelstellingen dragen we bij aan de verbetering van circulariteit.

De kern van Midwaste

We delen graag concrete projecten die zijn opgezet vanuit onze kernproposities: regisseur in de keten, inkoop, innovatie, informatievoorziening en netwerk.

Onze projecten