De kracht van de coöperatie

Samen met onze leden streven we naar de meest duurzame recycling en verwerking van onze grondstoffen. Hierbij maken we optimaal gebruik van de slagkracht waarover we beschikken dankzij onze gezamenlijke volumes.

Onze leden

Alleen samen kunnen we een circulaire economie tot stand brengen. Wij zijn onze leden, en zij zijn Midwaste.

Cyclus

Cyclus ondersteunt de gemeentelijke opdrachtgevers bij het creëren van een schoon en veilig leefmilieu.

 

Cyclus zamelt in opdracht van en in overleg met gemeenten afval en grondstoffen in en laat dit duurzaam verwerken tot waardevolle grondstoffen. Het gaat om de verschillende soorten huishoudelijk afval en om afval in de publieke ruimte.

 

Linda Boot: “De komende jaren willen en moeten we serieus stappen zetten naar een echte circulaire economie en maatschappij. Het zou dom zijn om bij zo’n enorme ambitie te proberen zelf het wiel uit te vinden. De samenwerking met onze collega’s in Midwaste-verband maakt dat we veel meer kunnen doen.”

 

Meer over Cyclus

Saver

Saver is het regionale afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf in het westen van Noord-Brabant. In de uitvoering van onze diensten staat maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. Samen met de inwoners in de regio streven wij er naar om van afval een grondstof te maken. Zo geven wij afval meer waarde en zetten wij de stap richting een circulaire economie.

 

Pascal de Klerk: “Saver gaat graag SAMEN aan de Bak! Want alleen kunnen we het niet. Met Midwaste leden bundelen we de krachten en leren we van elkaar. Zo dragen we bij aan een duurzame en schone leefomgeving.”

 

Meer over Saver

Oss

90.000 inwoners, 23 kernen, 40 km groene Maasoever en Maashorst heide. “Dorp aan de rivier” Lith, vestingstadjes Ravenstein en Megen. 5500 bedrijven, 40.000 werknemers, vernieuwende industrie; van margarine, worst en pil tot agrifood en life sciences.

 

De afdeling IBOR van de gemeente Oss werkt samen met partners aan een schone, hele, veilige, duurzame, fraaie en functionele openbare ruimte die aansluit bij de behoeften van onze klanten. Midwaste en zijn leden zijn voor ons belangrijke partners om de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om te komen tot een circulaire economie. Zonder partners kun je geen multidisciplinaire uitdagingen overwinnen. Je kunt het niet alleen!

 

Meer over Oss

Omrin

Duurzaamheid is het leidende principe voor het nutsgeörienteerde Omrin bij haar dienstverlening op het gebied van afvalinzameling, recycling, afvalbe- en verwerking en het beheer van de openbare ruimte.

 

John Vernooij: “De kracht van Midwaste ligt in het creëren van meerwaarde door samenwerking. Samen zijn we in staat een circulaire economie te bouwen wat ieder van ons afzonderlijk niet zou lukken.”

Meer over Omrin

Meerlanden

Meerlanden zet zich in voor een duurzaam afval- en grondstoffenbeheer en een duurzaam beheer van de openbare ruimte. We ontwikkelen ons als grondstoffenregisseur in de keten. Het samenwerken met gemeenten en private partijen wordt door hen positief gewaardeerd en we dragen bij aan maatschappelijke en sociale doelstellingen.

 

Angeline Kierkels: “Voor het creëren van een circulaire economie is samenwerking van essentieel belang. Samen met Midwaste zetten wij ons in om de transitie naar een circulaire samenleving te versnellen. Samen sneller circulair!”

 

Meer over Meerlanden

Irado

Irado verzorgt het beheer van de openbare ruimte en staat voor duurzaam afvalbeheer. We zijn ervan overtuigd dat (zwerf)afval te voorkomen, herbruikbaar of recyclebaar is. Met voorlichtingscampagnes, educatieprogramma’s en samenwerkingsverbanden proberen we dit bewustwordingsproces bij gemeenten, inwoners en bedrijven te vergroten.

 

André Hertog: “Als één van de grondleggers van Midwaste zijn we overtuigd van haar toegevoegde waarde. We kunnen een toegankelijk en herkenbaar regionaal bedrijf zijn, waarbij we door Midwaste toegang hebben tot kennisdeling en de marktmacht hebben als een landelijke speler.

 

Meer over Irado

Dar

“Samen creatief naar een schone circulaire leefomgeving door duurzaam afval en ruimtebeheer”. In de ogen van Dar draagt een circulaire leefomgeving bij tot het realiseren van de schoonste en meest frisse regio van Nederland.

 

Bart de Bruin: “Voor het behalen van onze doelen is samenwerking essentieel. In onze regio doen we dat met onze inwoners, gemeenten en andere stakeholders. Landelijk met onze Midwaste partners. Alleen zo zijn we in staat om daadwerkelijk stappen te maken naar een circulaire economie.”

 

Meer over Dar

Cure

Cure afvalbeheer is een gemeenschappelijk regeling van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard op het gebied van afvalbeheer. Deze gemeenten hebben het beheer van het huishoudelijk afval overgedragen aan Cure. Cure wil voorop lopen op het gebied van hergebruik, techniek en dienstverlening, waarbij klantgerichtheid en goed werkgeverschap centraal staan.

 

Frans van Strijp: “Cure Afvalbeheer gaat voor 100% afvalscheiding en maximaal hergebruik. Hierbij rekenen we o.a. op de expertise van Midwaste.”

 

Meer over Cure

Buha

Buha zamelt al meer dan 50 jaar afval in voor de gemeente Doetinchem, de enige gemeente in regio Achterhoek met een eigen inzamelbedrijf. Buha staat voor een hoge servicegraad, grote bereikbaarheid en flexibiliteit. Dit bereiken wij door een krachtige kennis- en uitvoeringspartner te zijn, die midden in de samenleving staat en op betaalbare, duurzame en sociale wijze werkt.

 

Meer over Buha

Brabant’s Afval Team (BAT)

Het Brabants Afval Team (BAT) is een betrouwbare en integere partner die gaat voor een langdurige relatie, die thuis is in het Brabantse land en een duurzaam en compleet pakket levert. En we dragen bij aan de economische groei in de regio door het bieden van werkgelegenheid, ook aan mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Meer over BAT

Afvalservice Gemeente Breda

Afvalservice heeft als visie zich als gemeentelijke dienstverlener, op het gebied van kwaliteit en service, te onderscheiden van andere inzamelingsbedrijven. Om een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving zet Afvalservice zich, samen met de regio, in om zo veel als mogelijk grondstoffen gescheiden in te zamelen en deze verantwoord en duurzaam te laten verwerken.

 

Wouter van Dijk: “Het is niet een keuze of we circulair kunnen/willen worden. Het pad ernaartoe kan wel het beste gezamenlijk gelopen worden met alle leden binnen Midwaste. Alleen gaan we snel, samen komen we verder.”

 

Meer over Afvalservice Gemeente Breda

Afvalstoffendienst ’s Hertogenbosch

Naast het zo goed en efficiënt mogelijk uitvoeren van de zorgtaak van de gemeente ’s-Hertogenbosch streeft de Afvalstoffendienst naar schaalvergroting in de regio. Dit door de samenwerking met andere gemeenten op te zoeken en deel te nemen aan samenwerkingsverbanden zoals Midwaste.

 

Meer over Afvalstoffendienst ’s Hertogenbosch

ACV

Waar u zich thuis voelt, zijn wij in de buurt. Als vanzelfsprekend halen we uw afval op en houden we uw omgeving schoon en begaanbaar. Met een doordacht pakket van samenhangende diensten. Dat doen we samen met u. Want samen bereiken we meer.

 

Harm Winkeler: “Midwaste geeft ons de mogelijkheid om vanuit verbinding met andere leden slagkrachtig te opereren. Alleen zouden we minder sterk staan en meer risico’s lopen. Midwaste is al jaren een bewezen concept voor ACV.”

 

Meer over ACV

Avalex

Avalex is de partner van haar gemeenten in de uitvoering van afvalinzameling en duurzame inzet van grondstoffen, op milieubewuste en maatschappelijke manier. Met als doel een afvalloze regio door waardevolle inzet en (her)gebruik van grondstoffen.

 

Nicolet Dukker: “Samen met collega bedrijven kennis delen, positie bepalen en echt gezamenlijk optrekken is cruciaal gezien de vraagstukken waar we als sector voor staan. Ieder voor zich zorgen we wel voor de goede dienstverlening, resultaten en nabijheid binnen ons werkgebied, maar de overstijgende vraagstukken vragen dat we de handen ineen slaan. En dat is wat we binnen Midwaste doen.”

 

Meer over Avalex

Neem contact op

Wil je meer weten over Midwaste? Neem gerust contact met ons op!

Contact