De kracht van de coöperatie

Samen met onze leden streven we naar de meest duurzame recycling en verwerking van onze grondstoffen. Hierbij maken we optimaal gebruik van de slagkracht waarover we beschikken dankzij onze gezamenlijke volumes.

Onze leden

Alleen samen kunnen we een circulaire economie tot stand brengen. Wij zijn onze leden, en zij zijn Midwaste.

Cyclus

Cyclus ondersteunt de gemeentelijke opdrachtgevers bij het creëren van een schoon en veilig leefmilieu.

 

Cyclus zamelt in opdracht van en in overleg met gemeenten afval en grondstoffen in en laat dit duurzaam verwerken tot waardevolle grondstoffen. Het gaat om de verschillende soorten huishoudelijk afval en om afval in de publieke ruimte.

 

Meer over Cyclus

Saver

Saver is het regionale afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf in het westen van Noord-Brabant. In de uitvoering van onze diensten staat maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. Samen met de inwoners in de regio streven wij er naar om van afval een grondstof te maken. Zo geven wij afval meer waarde en zetten wij de stap richting een circulaire economie.

 

Meer over Saver

Oss

90.000 inwoners, 23 kernen, 40 km groene Maasoever en Maashorst heide. “Dorp aan de rivier” Lith, vestingstadjes Ravenstein en Megen. 5500 bedrijven, 40.000 werknemers, vernieuwende industrie; van margarine, worst en pil tot agrifood en life sciences.

 

Meer over Oss

Omrin

Duurzaamheid is het leidende principe voor het nutsgeörienteerde Omrin bij haar dienstverlening op het gebied van afvalinzameling, recycling, afvalbe- en verwerking en het beheer van de openbare ruimte.

 

Meer over Omrin

Meerlanden

Meerlanden zet zich in voor een duurzaam afval- en grondstoffenbeheer en een duurzaam beheer van de openbare ruimte. We ontwikkelen ons als grondstoffenregisseur in de keten. Het samenwerken met gemeenten en private partijen wordt door hen positief gewaardeerd en we dragen bij aan maatschappelijke en sociale doelstellingen.

 

Meer over Meerlanden

Irado

Irado verzorgt het beheer van de openbare ruimte en staat voor duurzaam afvalbeheer. We zijn ervan overtuigd dat (zwerf)afval te voorkomen, herbruikbaar of recyclebaar is. Met voorlichtingscampagnes, educatieprogramma’s en samenwerkingsverbanden proberen we dit bewustwordingsproces bij gemeenten, inwoners en bedrijven te vergroten.

 

Meer over Irado

Dar

“Samen creatief naar een schone circulaire leefomgeving door duurzaam afval en ruimtebeheer”. In de ogen van Dar draagt een circulaire leefomgeving bij tot het realiseren van de schoonste en meest frisse regio van Nederland.

 

Meer over Dar

Cure

Cure afvalbeheer is een gemeenschappelijk regeling van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard op het gebied van afvalbeheer. Deze gemeenten hebben het beheer van het huishoudelijk afval overgedragen aan Cure. Cure wil voorop lopen op het gebied van hergebruik, techniek en dienstverlening, waarbij klantgerichtheid en goed werkgeverschap centraal staan.

 

Meer over Cure

Buha

Buha zamelt al meer dan 50 jaar afval in voor de gemeente Doetinchem, de enige gemeente in regio Achterhoek met een eigen inzamelbedrijf. Buha staat voor een hoge servicegraad, grote bereikbaarheid en flexibiliteit. Dit bereiken wij door een krachtige kennis- en uitvoeringspartner te zijn, die midden in de samenleving staat en op betaalbare, duurzame en sociale wijze werkt.

 

Meer over Buha

Brabant’s Afval Team (BAT)

Het Brabants Afval Team (BAT) is een betrouwbare en integere partner die gaat voor een langdurige relatie, die thuis is in het Brabantse land en een duurzaam en compleet pakket levert. En we dragen bij aan de economische groei in de regio door het bieden van werkgelegenheid, ook aan mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Meer over BAT

Afvalservice Gemeente Breda

Afvalservice heeft als visie zich als gemeentelijke dienstverlener, op het gebied van kwaliteit en service, te onderscheiden van andere inzamelingsbedrijven. Om een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving zet Afvalservice zich, samen met de regio, in om zo veel als mogelijk grondstoffen gescheiden in te zamelen en deze verantwoord en duurzaam te laten verwerken.

 

Meer over Afvalservice Gemeente Breda

Afvalstoffendienst ’s Hertogenbosch

Naast het zo goed en efficiënt mogelijk uitvoeren van de zorgtaak van de gemeente ’s-Hertogenbosch streeft de Afvalstoffendienst naar schaalvergroting in de regio. Dit door de samenwerking met andere gemeenten op te zoeken en deel te nemen aan samenwerkingsverbanden zoals Midwaste.

 

Meer over Afvalstoffendienst ’s Hertogenbosch

ACV

Waar u zich thuis voelt, zijn wij in de buurt. Als vanzelfsprekend halen we uw afval op en houden we uw omgeving schoon en begaanbaar. Met een doordacht pakket van samenhangende diensten. Dat doen we samen met u. Want samen bereiken we meer.

 

Meer over ACV

Avalex

Avalex is de partner van haar gemeenten in de uitvoering van afvalinzameling en duurzame inzet van grondstoffen, op milieubewuste en maatschappelijke manier. Met als doel een afvalloze regio door waardevolle inzet en (her)gebruik van grondstoffen.

 

Meer over Avalex

Neem contact op

Wil je meer weten over Midwaste? Neem gerust contact met ons op!

Contact