Avalex

Avalex is de partner van haar gemeenten in de uitvoering van afvalinzameling en duurzame inzet van grondstoffen, op milieubewuste en maatschappelijke manier. Met als doel een afvalloze regio door waardevolle inzet en (her)gebruik van grondstoffen.Laan van 's Gravenmade 9
2495 BD DEN HAAG

W: http://www.avalex.nl