Dar

Dar, en 't is weer fris!
De missie van Dar is "Samen creatief naar een schone circulaire leefomgeving door duurzaam afval en ruimtebeheer". In de ogen van Dar draagt een circulaire leefomgeving bij tot het realiseren van de schoonste en meest frisse regio van Nederland. De missie vraag bovendien om een uitstekende organisatie en uitvoering van taken binnen MVO-kaders. Ook richt de missie zich op service voor en participatie met de inwoners van de Dar-gemeenten.

Directeur Bart de Bruin: "Voor het behalen van onze doelen is samenwerking essentieel. In onze regio met onze gemeenten, Midwaste partners en andere stakeholders. Alleen zo zijn we in staat om in verbinding (maatschappelijke) waarde te creëren."Kanaalstraat 401
6541 XK NIJMEGEN

W: http://www.dar.nl