Irado

Irado verzorgt het beheer van de openbare ruimte en staat voor duurzaam afvalbeheer. We zijn ervan overtuigd dat (zwerf)afval te voorkomen, herbruikbaar of recyclebaar is. Met voorlichtingscampagnes, educatieprogramma’s en samenwerkingsverbanden proberen we dit bewustwordingsproces bij gemeenten, inwoners en bedrijven te vergroten.

André Hertog: "Als één van de grondleggers van Midwaste zijn we overtuigd van haar toegevoegde waarde. We kunnen een toegankelijk en herkenbaar regionaal bedrijf zijn, waarbij we door Midwaste toegang hebben tot kennisdeling en de marktmacht hebben als een landelijke speler."Fokkerstraat 550
3100 AB SCHIEDAM

W: http://www.irado.nl