Meerlanden

Meerlanden zet zich in voor een duurzaam afval- en grondstoffenbeheer en een duurzaam beheer van de openbare ruimte. We ontwikkelen ons als grondstoffenregisseur in de keten. Het samenwerken met gemeenten en private partijen wordt door hen positief gewaardeerd en we dragen bij aan maatschappelijke en sociale doelstellingen.

Angeline Kierkels: "Voor het creëren van een circulaire economie is samenwerking van essentieel belang. Samen met Midwaste zetten wij ons in om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen."Aarbergerweg 41
1435 CA RIJSENHOUT

W: http://www.meerlanden.nl