Ketenmodel

Na inzameling door de gemeenten organiseert RKN de post-collection en vermarkting in samenwerking met Nedvang

Lees meer

Na inzameling door de gemeenten organiseert RKN de post-collection en vermarkting in samenwerking met Nedvang

RKN organiseert voor Nedvang bij meer dan 200 gemeenten in Nederland de post-collection en vermarkting van het PMD. Voor gemeenten is het van belang dat er transparantie is in de keten ná inzameling en dat er zoveel mogelijk en kwalitatief goed ingezameld PMD wordt gerecycled.

 

 

Op- en overslag  & Logistiek

Afgelopen jaren is er een dekkend netwerk opgezet aan op- en overslaglocaties (OVS) in Nederland voor de bij RKN aangesloten gemeenten. Binnen een straal van circa 25 kilometer is er voor (nagenoeg) elke gemeente een OVS-locatie beschikbaar om brongescheiden PMD aan te leveren. Bij een OVS-locatie wordt het aangeleverde PMD visueel gecontroleerd volgens het geldende acceptatieprotocol. Doel van de overslaglocaties is om PMD-materiaal zo goed mogelijk conform het protocol te beoordelen, waardoor de hoeveelheid vervuiling vermindert in het aangeboden PMD.

 

Sortering

De OVS locaties transporteren goedgekeurd PMD naar verschillende sorteerinstallaties in Nederland en Duitsland.

 

Verwerking/recycling

Nadat het materiaal is gesorteerd bij de sorteerder wordt het materiaal achtereenvolgens verwerkt en gerecycled bij erkende recyclers.

Start het gesprek, kom ook bij onze LinkedIn Groep

Doe ook mee!

Projecten

Het verbreden van de circulariteit van nieuwe grondstofstromen is leidend in de strategie van Midwaste. Aan de hand van een aantal concrete projecten met bijbehorende doelstellingen dragen we bij aan de verbetering van circulariteit.

Bekijk alle projecten