HVC: Gerichte communicatie én aanpassingen aan het inzamelvoertuig

PBD bestaat uit plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Een groot deel van het PBD wordt leeg-geschraapt in de afvalbakgegooid. Toch zitten er nog veel vloeistofresten in de weggooide verpakkingen. Vloeistofresten in het PBD in een te vollewagen raken versmeerd en vormen plakkaten.

Lees meer

Dit kan ervoor zorgen dat het PDB-materiaal niet meer gesorteerd kanworden in de sorteerinstallatie omdat de oorspronkelijke vorm niet meer aanwezig is, hierdoor volgt afkeur van hetaangeleverde materiaal.

Op zoek naar oplossingen voor dit probleem heeft HVC zich verdiept in de schroefpers (ook wel de wormpers) in dezijladers, maximale belading zijladers, en in gerichte communicatie naar burgers en gemeenten.

De schroefpers draait en duwt het PBD-materiaal naar de achterkant van de wagen. De wrijving die dit veroorzaakt zorgt ervoor dat het materiaal versmeerd kan raken. Na diverse pogingen heeft HVC uiteindelijk de schroefpers aangepast zodat er minder organisch materiaal wordt samenperst. De nieuwe worm is stomp waardoor het PBD minder stukgesneden wordt. Tevens is de persdruk aangepast in de container en staat de worm minder lang aan tussen de inzamelmomenten.

HVC is ook een proef gestart om de juiste verhouding te vinden tussen het aantal minicontainers, het gewicht en de druk op de schroefpers. Er zijn proeven gedaan met 600, 700 en 800 mini containers per wagen. Na een aantal proeven is gebleken dat 600 containers met een totale vracht van maximaal 4500 kilo resulteert in een betere verdeling waardoor er geen versmering optreedt.

Voor de andere stromen (GFT, papier en restafval) zorgen wagens met een schroefpers niet voor problemen.