API-koppeling voor snelle uitwisseling gegevens

OMS4Business, Midwaste en Vang bv hebben gezamenlijk een geavanceerde API-koppeling tot stand gebracht tussen de systemen van VangTool/VangMonitor en OMS4Business. Dankzij deze koppeling

Lees meer

verloopt de uitwisseling van weeggegevens nu snel en efficiënt, waardoor alle betrokken partijen in de keten direct toegang hebben tot uniforme en nauwkeurige informatie over uitgevoerde wegingen.

Wat is een API-koppeling?

API staat voor Application Programming Interface. Hiermee wordt een verbinding tussen twee verschillende applicaties van systemen bedoeld. De verbinding zorgt ercoor dat de verschillende applicaties van systemen met elkaar kunnen communiceren.

 

Verschillende gemeenten maken inmiddels gebruik van VangTool/VangMonitor om inzicht te krijgen in behaalde resultaten. Door de versnelde uitwisseling van weeggegevens creëren we een actueel overzicht, waardoor snel en doelgericht actie kan worden ondernomen. Het direct delen van weeggegevens minimaliseert bovendien de kans op fouten en onnauwkeurigheden in rapportages.

 

De snelle informatie-uitwisseling vergemakkelijkt ook de samenwerking tussen diverse schakels in de afvalketen, zoals transporteurs, verwerkers en andere betrokken partijen. De noodzaak van periodiek telefonisch of per e-mail contact met partners voor het opvragen van rapportages is nu geminimaliseerd, aangezien de informatie automatisch altijd beschikbaar is.

 

Interesse?

Leden of gemeenten die ook gebruik willen maken van de API-koppeling kunnen hiervoor contact opnemen met Midwaste via info@midwaste.nl

Kennis van morgen

Bekijk alle nieuwsberichten