Schonere lucht in Tilburg dankzij Green Collective

Minder kilometers, minder uitstoot en minder verkeersdrukte in de binnenstad van Tilburg. Dat wordt gerealiseerd nu Green Collective dit najaar óók in deze gemeente van start gaat. Vanaf vandaag zamelen PreZero, Renewi en het Tilburgse Brabants Afval Team (BAT) samen het bedrijfsafval met voertuigen – voorzien van een Green Collective-logo – via gecombineerde routes in, wat bijdraagt aan een schonere, beter bereikbare en veiligere stad.

Lees meer

Dankzij de samenwerking wordt het inzamelverkeer van de samenwerkende partijen in de binnenstad van Tilburg 60 tot 65 procent verminderd. Omdat in Tilburg door BAT met 100 procent elektrische vrachtwagens wordt gereden, levert dit een forse CO2-reductie op. Vanochtend reden de twee volledig elektrische vrachtwagens het eerste rondje. Zij werden uitgezwaaid door wethouder Maarten van Asten van Tilburg (Afval), die de chauffeurs de sleutels van de wagens overhandigde.

Green Collective heeft tot doel gemeenten te helpen met de duurzame inzameling van bedrijfsafval. Het startte als een white label initiatief in Gouda. Inmiddels bestaat het succesvolle initiatief alweer vijf jaar en is dit initiatief onder de naam Green Collective in bijna dertig binnensteden actief, is al zo’n 850.000 kilometer minder gereden en zo al meer dan 1.300.000 kg CO2 bespaard in heel Nederland.

 

Doordat BAT elektrische vrachtwagens inzet, maakt Green Collective in Tilburg grote stappen richting de verdere verduurzaming van de inzameling van bedrijfsafval in de stad. Green Collective loopt hiermee vooruit op de invoering van de zero-emissiezone binnen de milieuzone van Tilburg die op 1 januari 2025 van kracht wordt. Ook zijn gemeenten veiliger en beter bereikbaar, omdat het aantal verkeersbewegingen met voertuigen voor de inzameling van bedrijfsafval sterk omlaaggaat. Aan de bestaande dienstverlening en contracten van klanten verandert niets. Iedere klant behoudt het contract met zijn eigen afvalinzamelaar, maar het bedrijfsafval wordt opgehaald door een inzamelwagen met een Green Collective-logo.

 

Wethouder van Asten is verheugd over de komst van Green Collective naar Tilburg: “Dit initiatief laat weer eens zien dat als je de krachten bundelt er mooie dingen ontstaan. We werken met elkaar toe naar een schoner, veiliger en duurzamer leefklimaat en Green Collective draagt daar in grote mate aan bij.”

 

Samen kom je verder

Iwan te Winkel, directeur Collection & Operations van PreZero: “De start van Green Collective in Tilburg is een belangrijke mijlpaal. Doordat onze Tilburgse partner het Brabants Afval Team elektrische wagens inzet, laten we zien dat we nog verder verduurzamen. Duurzame stadslogistiek is een belangrijk thema voor Nederlandse gemeenten. We zijn erg blij dat we hier met Green Collective ook in Tilburg invulling aan kunnen geven.”

 

Eric Pero, directeur Operations Nederland van Renewi: “Met Green Collective laten we zien dat we in steeds meer gemeenten duurzamer kunnen inzamelen. Samenwerken met andere inzamelaars zorgt voor een schonere lucht en beter bereikbare, veiligere steden. Zo voorkomen we onnodige vervoerskilometers en besparen we tonnen aan CO2-uitstoot. Kortom, een initiatief dat alleen maar winnaars kent.”

 

Wilbert Wouters, directeur van het Brabants Afval Team: “Green Collective biedt ons ook de mogelijkheid de inzameling van bedrijfsmatig restafval in het centrum van Tilburg strakker te organiseren. Met steeds meer mensen die ons centrum bezoeken of daar wonen is het belangrijk dit gebied schoon en opgeruimd te hebben.”

 

Green Deal ZES

Door de samenwerking in Green Collective in Tilburg nemen PreZero, Renewi en Brabants Afval Team het voortouw in het bereiken van de doelen van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Een akkoord dat als doel heeft om de uitstoot van schadelijke stoffen in stadskernen flink terug te dringen. Door de inzamelactiviteiten te combineren, voeren de drie partijen deze activiteiten gezamenlijk veel efficiënter, duurzamer én veiliger uit, waarmee ze bijdragen aan een nog beter bereikbare en veiligere stad en schonere lucht.

 

Over PreZero

PreZero is een internationaal bedrijf in afval- en recyclingmanagement. Er werken ruim 30.000 werknemers op 430 locaties in Europa en Noord-Amerika. We zien onszelf als aanjager van innovatie in de sector en streven naar een wereld waarin grondstoffen niet langer worden verspild. Dat bereiken we door het sluiten van kringlopen. PreZero is onderdeel van de Schwarz Group, een van de toonaangevende foodretailbedrijven in Europa. De Schwarz Group heeft alle stadia van de kringloop in eigen hand: van productie en detailhandel tot afval- en recyclingmanagement.

 

Over Renewi

Renewi is een toonaangevend waste-to-productbedrijf dat met 6.500 medewerkers iedere dag nieuw leven geeft aan gebruikte materialen. Met ons uitgebreide netwerk van 154 locaties verspreid over Europa, zijn we altijd dicht bij onze klanten. Renewi denkt anders over afval en ziet het als een kans. Onze jarenlange kennis en ervaring, gecombineerd met een breed scala aan diensten, zorgt ervoor dat we duurzame, pragmatische recyclingoplossingen kunnen aanbieden. Met innovatie en gebruik van de nieuwste technologie zetten we afval weer om tot bruikbare materialen. Het resultaat van ons werk is minder afval en vervuiling, slimmer (her)gebruik van schaarse grondstoffen en een vermindering van de CO2-uitstoot. Zo dragen we bij aan een schonere, circulaire wereld waarin afval niet meer bestaat.

 

Over Brabants Afval Team

Het Brabants Afval Team (BAT) is een afdeling van de gemeente Tilburg en is al meer dan 100 jaar een betrouwbare partner voor gemeenten en bedrijven. Afdeling BAT is de inzameldienst van de gemeente Tilburg. BAT bedrijven NV zamelt bedrijfsafval in binnen de gemeente Tilburg en omgeving. Zij blinkt uit door een flexibele bedrijfsvoering waardoor snel ingespeeld kan worden op de specifieke wens van de klant. Het BAT zamelt afval duurzaam in en ziet erop toe dat het optimaal wordt hergebruikt of gerecycled. Op die manier dragen wij bij aan een schone en prettige leefomgeving.

 

Meer informatie over Green Collective kun je vinden op de website!

Lees het originele artikel op Tilburg.com

Kennis van morgen

Bekijk alle nieuwsberichten