Avalex zet eerste elektrische vuilniswagen in

Op 30 juni is de eerste elektrische vuilniswagen van Avalex aan het werk gegaan. Het bedrijf heeft dit voertuig aangeschaft om zich voor te bereiden op de toekomst.

Lees meer

Schoon, stil en zonder CO2 uitstoot gaat deze vuilniswagen in de binnenstad van Delft en daarbuiten aan de slag. Zo zetten zij stappen naar de toekomst!

Directeur Avalex, mevrouw Dukker: “De eerste elektrische vuilniswagen bij Avalex is een bijzonder moment. Dit maakt dat we ons klaar maken voor een duurzame toekomst. Deze auto stoot geen CO2 uit en rijdt 100% op groene stroom. Hiermee loopt Avalex vooruit op de wens van de gemeenten om van binnensteden een uitstootvrije zone te maken. Het wordt wel even wennen voor onze chauffeurs om zo stil in te zamelen. Zij dragen met hun werk bij aan het gescheiden inzamelen van grondstoffen en dankzij dit schone voertuig, aan een duurzame en toekomst-proof leefomgeving”.

 

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is gesteld dat mobiliteit schoner en slimmer moet. Hierin staan complexe doelen voor het reduceren van CO2 vanaf 2025. Daarom wordt hard gewerkt aan mogelijkheden voor een duurzaam mobiliteitssysteem: mobiliteit zonder schadelijke uitlaatgassen. De overgang naar een duurzaam mobiliteitssysteem vraagt een andere kijk op de manier waarop afval wordt ingezameld. Om dit te bereiken is een Brandstofvisie opgesteld door de sectortafel Mobiliteit. Zij bestaan uit afgevaardigden van een aantal organisaties en bedrijven die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in de mobiliteitssector te behalen.

 

Avalex vindt het belangrijk om bij dit initiatief aan te sluiten, samen met 300 vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Zero emissie vuilniswagens dragen bij aan deze CO2 reducering. In 2025 worden in diverse Avalex gemeenten milieuzones ingevoerd, hierdoor wordt de uitstoot van diesel gereduceerd.

 

Zero emissie vuilniswagen

Door de inzet van zero emissie voertuigen wordt de luchtkwaliteit van steden verbeterd en een besparing van CO2 en NOx gereduceerd. Ook zal een elektrisch voertuig minder geluid maken dan een gewone vuilniswagen. Wel zijn de rijafstanden van het voertuig beperkt. Wij verwachten dat de vuilniswagen in het hele Avalex gebied ingezet kan worden, maar gaan met dit voertuig alles eerst uitproberen voordat we overgaan tot aanschaf van vele voertuigen. Daarnaast laadt het voertuig op door te remmen. De inzet in binnenstedelijke gebieden, zal dus het bereik van het voertuig vergroten.

Deze elektrische vrachtwagen is in Nederland ontworpen en geproduceerd door VDL en Daf en is de tweede generatie. In de eerste fase zijn vier voertuigen geproduceerd en getest. Op basis hiervan is een tweede generatie ontworpen, waarbij de rijafstanden bijna verdubbeld zijn door de 350kWh accu. Hiermee werd het voertuig ook geschikt voor de inzet in het Avalex gebied. Ook is in de tweede fase een e-PTO net als aandrijflijn ontwikkeld. Hierdoor kan piekstroom van meer dan 100kW opgevangen worden. Dit maakt het voertuig extra geschikt voor in de inzameling in het Avalex gebied. Het voertuig kan ingezet worden om onderlossende containers voor restafval, Plastic verpakkingen Metalen verpakkingen en Drinkpakken, gft en papier in te zamelen. Avalex is trots om mede vooraan te staan bij deze nieuwe ontwikkeling! U kunt de auto herkennen aan de stilte bij het voorbijrijden, stilte bij het werken en aan de bijzondere stikkering.

 

Dit is een artikel van Avalex. Klik hier om dit artikel te lezen op avalex.nl

Kennis van morgen

Bekijk alle nieuwsberichten