Cyclus treedt toe tot de leden van Midwaste

Cyclus, ons veertiende en nieuwste lid, is per 1 juni 2021 toegetreden tot de leden van Midwaste. De samenwerking was al volop in gang toen het lidmaatschap op donderdag 9 september 2021 officieel werd bevestigd met de benodigde handtekeningen.

Lees meer

Cyclus is een publiek inzamelbedrijf met circa 186.000 aansluitingen in twaalf gemeenten, met een totaal van 430.625 inwoners en 183.945 huishoudens. Geografisch gezien ligt Cyclus tussen de Meerlanden, Irado en Avalex.

Over Cyclus

Cyclus zamelt in opdracht van en in overleg met gemeenten afval en grondstoffen in en laat dit duurzaam verwerken tot waardevolle grondstoffen. Het gaat om de verschillende soorten huishoudelijk afval en om afval in de publieke ruimte.

Cyclus is voor gemeenten, hun inwoners en bedrijven, de schakel tussen afval en de opwerking tot waardevolle grondstoffen. Cyclus werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier aan een schone en veilige leefomgeving. De werknemers van Cyclus spannen zich iedere dag in om bij te dragen aan het verminderen van afvalstromen in ons verzorgingsgebied, het duurzaam verwerken van grondstoffen en het sluiten van de materiaalkringlopen. Naast het uitvoeren van de inzameling, reiniging, gladheidbestrijding en verwerking van afval staat Cyclus gemeenten met raad en daad bij op de weg naar een (regionale) circulaire economie.
 

Samen maken we het verschil

Met de aansluiting van Cyclus wordt het bereik van Midwaste vergroot tot 70 Nederlandse gemeenten met in totaal meer dan 3,5 miljoen inwoners. Midwaste is trots op haar nieuwste lid en kijkt uit naar de voortzetting van de prettige samenwerking met het bestuur en de medewerkers van Cyclus.

Kennis van morgen

Bekijk alle nieuwsberichten