173 acceptanten geslaagd voor training keurmeersterschap

In totaal 173 acceptanten van 40 verschillende op- en overslagen door heel Nederland zijn dit jaar met vlag en wimpel geslaagd. Zij mogen zich nu Keurmeesters noemen. In het kader van het optimalisatieplan ter verbetering van de kwaliteit van het ingezamelde PMD is RKN begin 2022 van start gegaan met een plan van aanpak voor op – en overslagen.

Lees meer

Doel van de aanpak was dat alle op- en overslagen volgens het PMD beoordelingsprotocol zouden gaan werken. De training Keurmeesterschap is een onderdeel van deze aanpak en de 173 gecertificeerde Keurmeesters laten zien dat de aanpak en de training met open armen ontvangen is door zowel het management als de werknemers van de overslagen.

Optimalisatieplan PMD

Om de kwaliteit van het ingezamelde huishoudelijk PMD te kunnen bepalen heeft RKN in 2022 110 samenstellingsanalyses uitgevoerd bij 56 bij RKN aangesloten gemeenten. Deze samenstellingsanalyses vormden de basis voor het optimalisatieplan PMD dat RKN in samenwerking met Nedvang heeft ontwikkeld om de kwaliteit van het PMD te verbeteren. Vanuit dit plan en de analyses zijn dit jaar de eerste gesprekken met gemeenten en inzamelaars gevoerd. RKN gaat aan de slag met de gemeenten die met betrekking tot de kwaliteit van het PMD onder de norm van 85% presteren. Die norm betekent dat minimaal 85% van het ingezamelde PMD daadwerkelijk uit PMD moet bestaan. Wanneer gemeenten die deze norm niet halen besluiten te investeren in de verbetering van de kwaliteit en het behalen van de norm maakt RKN samen met de gemeente een op maat gemaakt plan. Nedvang vult de door de gemeente gemaakte investering in enkele gevallen aan, bijvoorbeeld voor het inkopen van campagnemateriaal, het inzetten van een promoteam of het uitvoeren van meer analyses.

 

Ook 2023 staat voor RKN in het teken van kwaliteit en het optimalisatieplan speelt daarin een belangrijke rol. De samenstellingsanalyses vormen ook dan een cruciaal hulpmiddel om de kwaliteit in beeld te krijgen.

 

Voor meer informatie over het optimalisatieplan kunt u contact opnemen met projectleider Claire Franken via c.franken@midwaste.nl