Keurmeesterschap 2.0

Vorig jaar slaagden onze acceptanten voor het Keurmeesterschap. Dit jaar gaan we nog een stapje verder in het verbeteren van de kwaliteit van het geaccepteerde PMD. De gecertificeerde Keurmeesters volgen opnieuw een training met extra aandacht voor de rol en positie van de

Lees meer

acceptant als Keurmeester. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zoomen we in op taken en verantwoordelijkheden zoals het herkennen van PMD en stoorstromen, het inschatten van percentages en het uitvoeren van bijbehorende handelingen.

 

Keurmeesterschap 2.0

Een boeiende en interactieve training die gericht is op inzicht in het beoordelingsprotocol en kennis van het verwerkingsproces. De rol van de acceptant staat centraal.

 

 

 

 

 

 

Over het Optimalisatieplan PMD

Om de kwaliteit van het ingezamelde huishoudelijk PMD te kunnen bepalen heeft RKN in 2022 110 samenstellingsanalyses uitgevoerd bij 56 bij RKN aangesloten gemeenten. Deze samenstellingsanalyses vormden de basis voor het optimalisatieplan PMD dat RKN in samenwerking met Nedvang heeft ontwikkeld om de kwaliteit van het PMD te verbeteren. Vanuit dit plan en de analyses zijn dit jaar de eerste gesprekken met gemeenten en inzamelaars gevoerd. RKN gaat aan de slag met de gemeenten die met betrekking tot de kwaliteit van het PMD onder de norm van 85% presteren. Die norm betekent dat minimaal 85% van het ingezamelde PMD daadwerkelijk uit PMD moet bestaan. Wanneer gemeenten die deze norm niet halen besluiten te investeren in de verbetering van de kwaliteit en het behalen van de norm maakt RKN samen met de gemeente een op maat gemaakt plan. Nedvang vult de door de gemeente gemaakte investering in enkele gevallen aan, bijvoorbeeld voor het inkopen van campagnemateriaal, het inzetten van een promoteam of het uitvoeren van meer analyses.

 

Voor meer informatie over het optimalisatieplan kunt u contact opnemen met projectleider Claire Franken via c.franken@midwaste.nl