Na PMD nu ook kwaliteit GFT(E) onder de loep

In 2023 zal Midwaste in samenwerking met overslag Breda en VANG een pilot starten met als doelstelling de kwaliteit van het GFT(E) van gemeente Breda en Oosterhout in beeld te brengen. Midwaste wil meer inzicht krijgen in de kwaliteit van het GFT(E).

Lees meer

De kennis en ervaring die Midwaste via RKN meeneemt vanuit het PMD-dossier komt van pas bij GFT(E) pilot. Medewerkers van RKN zijn daarom nauw betrokken bij het ontwerpen en uitrollen van de pilot.

 

De pilot

Midwaste voert deze pilot uit in samenwerking met ketenpartners gemeente Breda en Oosterhout, VANG en overslagstation Breda. In december heeft er een kick-off plaatsgevonden met alle ketenpartners om de pilot af te trappen.

 

 

Het rapport ‘Beoordeling kwaliteit ingezameld gft afval: basisafspraken en handvatten voor verbetering’ (Stantec) ondersteunt het belang van inzicht en sturing ter verbetering van de kwaliteit van GFT(E).

 

In 2023 worden de eerste metingen uitgevoerd en afvalstroomnummers toegevoegd. Midwaste werkt aan het ontwikkelen van handvatten voor de gemeenten zoals een acceptantenopleiding, stoorstoffenlijsten en een nieuw GFT(E)-beoordelingsprotocol.

In de tweede helft van 2023 worden de eerste resultaten verwacht en gedeeld met de leden.

 

 

GFT of GFTE?

Met de termen GFT (Groente- fruit en tuin-afval) en GFTE (Groente- Fruit- en Tuinafval en Etensresten) wordt dezelfde afvalstroom benoemd. Omdat de twee termen naast elkaar gebruikt worden en dezelfde betekenis hebben schrijven wij de E in GFT(E) tussen haakjes .