GFT(E) pilot van start gegaan

Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van het ingezamelde GFT(E) is Midwaste dit jaar in samenwerking met overslag Breda en VANG een pilot gestart met als doel om de kwaliteit van het GFT(E) van gemeente Breda en Oosterhout in beeld te brengen.

Lees meer

De pilot is in februari 2023 van start gegaan en draait in deze eerste fase om het beoordelen van de binnenkomende vrachten. Daarmee moet inzichtelijk worden wat de kwaliteit is per gemeente en per route.

Iedere vracht wordt ingedeeld in een van de volgende categorieën:

 

Categorie 1: (nagenoeg) niet vervuild (0% – 1% vervuiling)
Categorie 2: Licht vervuild (1% – 5% vervuiling)
Categorie 3: Vervuild (5% -10% vervuiling)
Categorie 4: Zwaar vervuild (> 10% vervuiling)

 

Midwaste werkt nauw samen met de acceptanten en is tevreden over het toegepaste keuringsproces. De eerste resultaten laten nog even op zich wachten. Wel zien wij op het gebied van vervuiling een aantal veelvoorkomende stoorstoffen.

 

 

Stoorstoffen

 

Tot nu toe zijn de volgende stoorstoffen het vaakst aangetroffen in de binnenkomende vrachten GFT(E)

 

 

GFT of GFTE?

Met de termen GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval) en GFTE (Groente-, Fruit- en Tuinafval en Etensresten) wordt dezelfde afvalstroom benoemd. Omdat de twee termen naast elkaar gebruikt worden en dezelfde betekenis hebben schrijven wij de E in GFT(E) tussen haakjes.