Analyse van het kosten- en samenstellingsonderzoek PMD

In 2021 en 2022 is, in opdracht van het Platform Ketenoptimalisatie (PKO), een kosten- en samenstellingsonderzoek (KSO) voor PMD uitgevoerd onder bronscheidende en nascheidende gemeenten. Bij een groep van 60 bronscheidende gemeenten vond onderzoek plaats naar de gemiddelde inzamelkosten voor PMD én de samenstelling van geaccepteerd PMD.

Lees meer

Doel van het onderzoek was inzicht krijgen in het aandeel PMD-verpakkingen, niet-verpakkingen en het aandeel stoorstoffen conform de materiaalspecificatie PMD. Daarnaast heeft het informatie opgeleverd over de samenhang tussen onder andere samenstelling en respons. Niet eerder heeft een dataverzameling van zo’n omvang plaatsgevonden.

 

 

Bovenstaande conclusies geven een richting aan waar gemeenten en publieke bedrijven die bezig zijn met het optimaliseren van hun inzamelsystemen rekening mee dienen te houden, als het gaat om het verhogen van de respons en het verminderen van het aandeel stoorstoffen.

 

Checklist inzameling en beoordeling

Eerder heeft deze werkgroep al een document gepubliceerd met verbeteropties voor onder andere de inzameling van PMD. Deze verbeteropties sluiten aan bij bovenstaande conclusies op basis van het KSO. In het PKO is de afspraak gemaakt dat eens in de 4 jaar een KSO wordt uitgevoerd om kosten en samenstelling van PMD te kunnen bepalen. In de tussenliggende jaren wordt jaarlijks een beperkt landelijk samenstellingsonderzoek uitgevoerd (het SO-light). Dit onderzoek is momenteel in volle gang, de werkgroep inzameling verwacht na de zomer resultaten van het SO-light te kunnen delen.

 

 

 

Kennis van morgen

Bekijk alle nieuwsberichten