Regisseur in de keten

Midwaste is een coöperatieve vereniging van dertien regionale afval- en reinigingsbedrijven. Samen met onze samenwerkingspartners dragen wij bij aan een circulaire economie, met als doel een substantiele bijdrage te leveren aan de VANG doelstellingen en mate van hergebruik.

Onze samenwerkingspartners

De kracht van de coöperatie

De kracht van Midwaste ligt in onze netwerkrol, waarbij wij de verbinder zijn van verschillende partijen voor zowel onze leden als onze samenwerkingspartners. Dienstafnemers en strategische partners spelen een grote rol in het realiseren van onze missie. Een belangrijke verschuiving hierin is dat dienstafnemers niet alleen leden, maar ook andere dienstafnemers kunnen zijn, zolang dit in het belang is van de huidige leden.

 

Door nieuwe dienstafnemers te laten aansluiten en kennis te delen, creëren we schaalgrootte en vergroten we de bijdrage die we kunnen leveren aan het verbeteren van de circulaire economie.

Start het gesprek, kom ook bij onze LinkedIn Groep

Doe ook mee!

Kennis van morgen

Bekijk alle nieuwsberichten

Regisseur in de keten

De ambitie binnen onze kernrol als regisseur in de keten houdt in dat we over vijf jaar een substantiële bijdrage hebben geleverd aan de VANG doelstellingen en de mate van hergebruik, tegen

Informatievoorziening

In de komende jaren creëren we volledige ketentransparantie met als primair doel; alle data over grondstofstromen, van gemeenten tot recyclers, zijn real-time, transparant en uniform (EBA) beschikbaar in VANGtool en Vangmonitor.

Inkoop

Inkoop is een belangrijke activiteit om impact te realiseren door duurzaamheid mee te nemen in inkoopcontracten en aanbestedingstrajecten, tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten.

Innovatie

We gaan opzoek naar de juiste balans tussen deze verschillende vormen van innovatie; verbetering, vernieuwing en disruptieve innovatie.

Netwerk

In de toekomst gaan we verder met het professionaliseren van de netwerkrol.

Het team

Aart van der Putten

Medewerker bedrijfsbureau

Jerom Achterberg

Planner

Claire Franken

Projectleider kwaliteit

Wiljan van de Luijtgaarden

Accountmanager kwaliteit

Michelle van der Voort

Inkoper

Shekib Wakili

Directeur RKN

Vanessa Venema

Accountmanager kwaliteit

Peter Verhagen

Inkoopmanager

Annette Bos

Medewerker financiële administratie

Peter Schout

Contractmanager AEEA

Nicky Somohardjo

Projectmanager strategie

Machiel van Haaften

Directeur Midwaste

Lieve Kooijman

Communicatieadviseur

Jurgen de Jong

Directeur Strategie en Innovatie

Folker Krijgsman

Manager grondstoffen

Brigitte Boerema

Operationeel Manager

Miranda van Loon

Medewerker financiële administratie

Agnes de Bruijn

Senior medewerker financiële administratie

Ad-Willem Schilperoort

Financieel directeur

Nikita Penning

Accountmanager gemeenten | Managementassistent

Werken bij Midwaste

Ons team van toegewijde medewerkers speelt snel en daadkrachtig in op de behoefte van onze leden. Een groeiend aantal leden en samenwerkingen, vraagt ook om een groei van het team.

 

Staat de vacature die bij jou past niet in het overzicht? We staan altijd open voor een kennismakingsgesprek. Neem contact met ons op voor een open sollicitatie.

Open sollicitatie

Werken bij Midwaste

Ons team van toegewijde medewerkers speelt snel en daadkrachtig in op de behoefte van onze leden. Een groeiend aantal leden en samenwerkingen, vraagt ook om een groei van het team.

 

Staat de vacature die bij jou past niet in het overzicht? We staan altijd open voor een kennismakingsgesprek. Neem contact met ons op voor een open sollicitatie.

Testen

242 ton

PBD ingezameld

66%

gerecycled

242 ton

PBD ingezameld

Deze data is laatst bijgewerkt op 29-4-2021.

Wat is het onderscheidend vermogen?

RKN streeft naar een optimale infrastructuur van Op en Overslag locaties, voldoende sorteer- en verwerkingscapaciteit voor PBD stromen om ketenkosten te verlagen. Dit doen wij dankzij de expertise en jarenlange ervaring in de kunststofketen (RKN kennisbank) en het toepassen van het ketenmodel.

Test

Wat is het onderscheidend vermogen?

RKN streeft naar een optimale infrastructuur van Op en Overslag locaties, voldoende sorteer- en verwerkingscapaciteit voor PBD stromen om ketenkosten te verlagen. Dit doen wij dankzij de expertise en jarenlange ervaring in de kunststofketen (RKN kennisbank) en het toepassen van het ketenmodel.

testem

Het ketenmodel

RKN is verantwoordelijk voor de uitvoering van ketenactiviteiten voor PBD. De inzameling van PBD wordt door gemeenten uitgevoerd en de post-collection en vermarkting organiseert RKN in samenwerking met Nedvang. RKN streeft naar een optimale infrastructuur van op- en overslag locaties, voldoende sorteer- en verwerkingscapaciteit voor PBD-stromen om ketenkosten te verlagen.

Bekijk het ketenmodel

Nieuws

In een circulaire economie bestaat geen afval. PMD, papier/karton, metalen, hout en glas zamelen we gescheiden in.

Lees meer

In een circulaire economie bestaat geen afval. PMD, papier/karton, metalen, hout en glas zamelen we gescheiden in en gebruiken we na bewerking als nieuwe grondstoffen.

Cyclus

Cyclus ondersteunt de gemeentelijke opdrachtgevers bij het creëren van een schoon en veilig leefmilieu.

 

Cyclus zamelt in opdracht van en in overleg met gemeenten afval en grondstoffen in en laat dit duurzaam verwerken tot waardevolle grondstoffen. Het gaat om de verschillende soorten huishoudelijk afval en om afval in de publieke ruimte.

 

Meer over Cyclus

Saver

Saver is het regionale afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf in het westen van Noord-Brabant. In de uitvoering van onze diensten staat maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. Samen met de inwoners in de regio streven wij er naar om van afval een grondstof te maken. Zo geven wij afval meer waarde en zetten wij de stap richting een circulaire economie.

 

Meer over Saver

Oss

90.000 inwoners, 23 kernen, 40 km groene Maasoever en Maashorst heide. “Dorp aan de rivier” Lith, vestingstadjes Ravenstein en Megen. 5500 bedrijven, 40.000 werknemers, vernieuwende industrie; van margarine, worst en pil tot agrifood en life sciences.

 

Meer over Oss

Omrin

Duurzaamheid is het leidende principe voor het nutsgeörienteerde Omrin bij haar dienstverlening op het gebied van afvalinzameling, recycling, afvalbe- en verwerking en het beheer van de openbare ruimte.

 

Meer over Omrin

Meerlanden

Meerlanden zet zich in voor een duurzaam afval- en grondstoffenbeheer en een duurzaam beheer van de openbare ruimte. We ontwikkelen ons als grondstoffenregisseur in de keten. Het samenwerken met gemeenten en private partijen wordt door hen positief gewaardeerd en we dragen bij aan maatschappelijke en sociale doelstellingen.

 

Meer over Meerlanden

Irado

Irado verzorgt het beheer van de openbare ruimte en staat voor duurzaam afvalbeheer. We zijn ervan overtuigd dat (zwerf)afval te voorkomen, herbruikbaar of recyclebaar is. Met voorlichtingscampagnes, educatieprogramma’s en samenwerkingsverbanden proberen we dit bewustwordingsproces bij gemeenten, inwoners en bedrijven te vergroten.

 

Meer over Irado

Dar

“Samen creatief naar een schone circulaire leefomgeving door duurzaam afval en ruimtebeheer”. In de ogen van Dar draagt een circulaire leefomgeving bij tot het realiseren van de schoonste en meest frisse regio van Nederland.

 

Meer over Dar

Cure

Cure afvalbeheer is een gemeenschappelijk regeling van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard op het gebied van afvalbeheer. Deze gemeenten hebben het beheer van het huishoudelijk afval overgedragen aan Cure. Cure wil voorop lopen op het gebied van hergebruik, techniek en dienstverlening, waarbij klantgerichtheid en goed werkgeverschap centraal staan.

 

Meer over Cure

Buha

Buha zamelt al meer dan 50 jaar afval in voor de gemeente Doetinchem, de enige gemeente in regio Achterhoek met een eigen inzamelbedrijf. Buha staat voor een hoge servicegraad, grote bereikbaarheid en flexibiliteit. Dit bereiken wij door een krachtige kennis- en uitvoeringspartner te zijn, die midden in de samenleving staat en op betaalbare, duurzame en sociale wijze werkt.

 

Meer over Buha

Brabant’s Afval Team (BAT)

Het Brabants Afval Team (BAT) is een betrouwbare en integere partner die gaat voor een langdurige relatie, die thuis is in het Brabantse land en een duurzaam en compleet pakket levert. En we dragen bij aan de economische groei in de regio door het bieden van werkgelegenheid, ook aan mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Meer over BAT

Afvalservice Gemeente Breda

Afvalservice heeft als visie zich als gemeentelijke dienstverlener, op het gebied van kwaliteit en service, te onderscheiden van andere inzamelingsbedrijven. Om een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving zet Afvalservice zich, samen met de regio, in om zo veel als mogelijk grondstoffen gescheiden in te zamelen en deze verantwoord en duurzaam te laten verwerken.

 

Meer over Afvalservice Gemeente Breda

Afvalstoffendienst ’s Hertogenbosch

Naast het zo goed en efficiënt mogelijk uitvoeren van de zorgtaak van de gemeente ’s-Hertogenbosch streeft de Afvalstoffendienst naar schaalvergroting in de regio. Dit door de samenwerking met andere gemeenten op te zoeken en deel te nemen aan samenwerkingsverbanden zoals Midwaste.

 

Meer over Afvalstoffendienst ’s Hertogenbosch

ACV

Waar u zich thuis voelt, zijn wij in de buurt. Als vanzelfsprekend halen we uw afval op en houden we uw omgeving schoon en begaanbaar. Met een doordacht pakket van samenhangende diensten. Dat doen we samen met u. Want samen bereiken we meer.

 

Meer over ACV

Avalex

Avalex is de partner van haar gemeenten in de uitvoering van afvalinzameling en duurzame inzet van grondstoffen, op milieubewuste en maatschappelijke manier. Met als doel een afvalloze regio door waardevolle inzet en (her)gebruik van grondstoffen.

 

Meer over Avalex

Neem contact met ons op!

Parkeren

Sla op de Poortweg rechtsaf bij de eerste slagboom (bij de oranje brievenbus). Bel via de intercom aan bij Midwaste. Ons kantoor bevindt zich op de tweede verdieping van Poortweg 4B.

Contactformulier