Twintig jaar Midwaste: een terugblik én een feestje

Aan het strand in Noordwijk, de nieuwste gemeente van ons lid Meerlanden, vierden wij het twintigjarig bestaan van Midwaste met een select gezelschap van leden en collega’s.

Lees meer

Twintig jaar geleden werd Midwaste opgericht als een Besloten Vennootschap met zes aandeelhouders. Dit jaar verwelkomden wij ons veertiende lid.

Coöperatieve vereniging

Sinds de oprichting van Midwaste in 2001, is de entiteit in 2009 omgezet naar een coöperatieve vereniging met op dat moment negen leden. In de eerste jaren stonden gezamenlijke inkoop en het vermarkten van grondstoffen centraal.
Sindsdien is de professionaliteit gegroeid en zijn er steeds meer taken bijgekomen. Een belangrijk verschil met de beginjaren is dat dienstafnemers vandaag de dag niet uitsluitend uit leden bestaan. Wij werken met steeds meer partijen samen om zo de beste resultaten voor onze leden te behalen. Samen met onze leden, strategische partners en dienstafnemers bepalen we de strategie, maken we plannen en voeren we deze uit. Zo creëren we schaalgrootte, minimaliseren we risico’s en delen we kennis.

 

Circulaire toekomst

Op weg naar een circulaire economie richt Midwaste zich in de komende jaren op haar rol als regisseur in de keten en zijn informatievoorziening, inkoop, innovatie, en netwerk belangrijke thema’s. Wij van Midwaste verheugen ons op de voortzetting van de prettige en succesvolle samenwerking met onze leden.

Kennis van morgen

Bekijk alle nieuwsberichten